ARTWORK - SOCHY - TANK - LEŠANY
V součastnosti je originál, který stál na soklu na náměstí Kinských deponován ve vojenském muzeu Lešany u Prahy.

V roce 2000 byl na náklady armády zrestaurován do původní podoby, tj natřen armádní růžovou.